Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obchodné meno: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
IČO: 31383408
Zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 757/B
Zákaznícka linka: +421 2 5788 9900, +421 2 5788 9901
Fax: +421 2 5788 9992
Nahlasovanie poistných udalostí: +421 2 5788 9902
Asistenčná služba (non stop): +421 2 2066 4220
Asistenčná služba pre havarijné poistenie: +421 2 5788 9777
Asistenčná služba pre povinné zmluvné poistenie: +421 2 5788 9333
Asistenčná služba pre poistenie právnej ochrany: +421 2 5788 9955
E-mail: info@wuestenrot.sk
Internet: www.wuestenrot.sk

Poisťovňa Wüstenrot patrí do finančnej skupiny Wüstenrot, ktorá pochádza z Nemecka a Rakúska. Na slovenský trh vstúpila Wüstenrot Rakúsko v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia. V roku 1998 začala vykonávať svoju činnosť Wüstenrot životná poisťovňa, a.s.. V roku 2003 sa Wüstenrot životná poisťovňa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, a.s. (založenou v roku 1994), kúpou ktorej zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu, čo jej umožňuje ponúkať široký sortiment produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie. V rámci životného poistenia ponúka napríklad investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, či kapitálové a rizikové životné poistenie. Medzi produkty neživotného poistenia patria okrem poistenia motorových vozidiel aj poistenie bývania, poistenie zodpovednosti alebo napríklad poistenie pre prípad straty zdroja príjmu.

Poisťovňa Wüstenrot je známa novátorským prístupom, originálnymi produktmi a netradičnými riešeniami. Viaceré ocenenia v súťaži Zlatá minca v r. 2010 sú tiež dôkazom kvalitných produktov a zákazníckeho servisu poisťovne (napr. 1. miesto pre Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, 2. miesto pre Životné poistenie pre zdravie a dôchodok s daňovým zvýhodnením a dve tretie miesta pre produkty Poistenie úrazu a zodpovednosti a Povinné zmluvné poistenie).