Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

Obchodné meno: Union poisťovňa, a. s.
Sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
IČO: 31322051
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
Zákaznícka linka: 0850 111 211, +421 2 2081 1811 ( zo zahraničia)
Fax: +421 2 5342 1108
Asistenčná služba a hlásenie poistných udalostí: 0850 111 211, +421 2 2081 1811 ( zo zahraničia)
e-mail: union.direct@union.sk, union.@union.sk
Internet: www.union.sk

Poisťovňa Union, a.s. bola založená v r. 1992 a od r. 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V. Poisťovňa Union ponúka široký sortiment produktov v oblasti životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre občanov ako aj organizácie, pričom využíva rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy, vďaka čomu sa radí medzi najskúsenejšie poisťovne na slovenskom trhu.

Union a.s. je lídrom v oblasti cestovného poistenia, pri predaji ktorého spolupracuje s najväčším počtom cestovných kancelárií po celom Slovensku, ale aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Silné postavenie má tiež v niektorých segmentoch neživotného poistenia, čoho dôkazom sú aj niektoré ocenenia v súťaži Zlatá minca v r. 2010 ako napr.:
1. miesto v kategórii Cestovné poistenie za produkt Celoročné cestovné poistenie online,
2. miesto v kategórii Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel za produkt PZP s garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča,
3. miesto v kategórii Havarijné poistenie za produkt Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčasťou.

Poslaním poisťovne Union je vytvárať hodnoty pre klientov a poskytovať nadštandardné služby, vytvoriť pre svojich klientov jedinečné produkty z PZP poistenia, cestovného poistenia online, poistenia do hôr a poistenia majetku online.