Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » Kooperativa poisťovňa, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Obchodné meno: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441
Zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B
Bezplatná infolinka: 0800 120 000
Telefón (centrála v Bratislave): +421 2 5729 9198, +421 2 5729 9333
Fax: +421 2 5249 5983
Hlásenie škôd na majetku a autách: 0850 111 577; +421 2 5728 1670
Asistenčná služba (non stop): 18 118, +421 2 6353 2236 (zo zahraničia)
E-mail: info@koop.sk
Internet: www.koop.sk

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. Je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov v oblasti životného a neživotného poistenia ako napr. kapitálové poistenie, kapitálové poistenie v prospech detí, investičné, dôchodkové, rizikové životné poistenie, úrazové či cestovné poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti, poistenie bankových produktov alebo poistenie motorových vozidiel a mnoho ďalších. Všetky poistné produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskym štandardom, vďaka čomu počet klientov dosiahol v r. 2010 už takmer 1,2 milióna a počet poistných zmlúv prekročil 1,5 milióna kusov.

KOOPERATIVA poisťovňa v súčasnosti zamestnáva 1154 zamestnancov v internom pracovnom pomere a jej obchodná sieť pozostáva zo 7 konvenčných agentúr, 48 kancelárií, 68 obchodných miest a viac ako 200 zastúpení v slovenských mestách a obciach. Do obchodnej siete patrí aj špecializovaná agentúra pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami.

Dôkazom výnimočnosti, neotrasiteľnej pozície a úspešného pôsobenie poisťovne KOOPERATIVA na slovenskom poistnom trhu je aj množstvo ocenení v rôznych oblastiach, ako napr. prestížne ocenenie hospodárskeho týždenník TREND „Poisťovňa roka“, ktoré KOOPERATIVA získala v rokoch 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 a 2008.

Poslaním poisťovne KOOPERATIVA je okrem poskytovania poisťovacích služieb na vysokej profesionálnej úrovni aj otvorenosť voči požiadavkám a očakávaniam všetkých občanov, firiem a inštitúcií.