Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » Komunálna poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obchodné meno: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31595545
Zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B
Bezplatná infolinka: 0800 112 222
Telefón (centrála v Bratislave): +421 2 5010 0951, +421 2 5010 0954
Fax: +421 2 5010 0959
Centrálny dispečing (hlásenie poistnej udalosti): 0850 111 566, +421 2 5262 7282
Asistenčná služba (non stop): 18 118, +421 2 6353 2236 (zo zahraničia)
E-mail: info@kpas.sk
Internet: www.kpas.sk

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group získala licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti začiatkom roka 1994, čím zahájila svoju činnosť komerčnej poisťovne. Jej hlavnou úlohou je poskytovať svojim klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík.

Komunálnej poisťovni dôveruje stále viac záujemcov o poistenie, o čom svedčí aj jej rastový podiel v segmente životného poistenia v r. 2010. Rovnako v neživotnom poistení zaznamenáva poisťovňa rastové tendencie, a to hlavne v poistení motorových vozidiel. Platí to ako v predaji havarijného poistenia, tak aj v predaji povinného zmluvného poistenia.

Komunálna poisťovňa čerpá z dlhoročných skúseností skupiny Vienna Insurance Group, preto sa nachádza na vysokých priečkach v predaji poistenia. Rýchle a kvalitné poskytovanie služieb zabezpečuje prostredníctvom 8 pobočiek a 7 krajských zastúpení so 62 obchodnými miestami, v ktorých pracuje viac ako 190 interných regionálnych obchodných zástupcov a 180 viazaných finančných agentov pod vedením dvoj a viacčlenných manažérskych tímov.

Zaistením od renomovaných európskych poisťovní s vysokým ratingom znásobuje Komunálna poisťovňa bezpečnosť a finančnú istotu svojich klientov.