Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Obchodné meno: Groupama Garancia poisťovňa, a. s.
Sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 358 62 131
Zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3156/B
Zákaznícka linka: 0850 211 411, +421 2 2085 4208
Fax: +421 2 2085 4444
Hlásenie poistnej udalosti: +421 2 2085 4854, +421 2 2085 4442 (faxom), udalost@groupama.sk (e-mailom)
Asistenčná služba: 0800 155 315, +421 2 4920 5999 (zo zahraničia)
Asistenčná služba k havarijnému poisteniu: (+421) 2 2085 4504
Asistenčná služba k cestovnému poisteniu: +420 2 9633 9633
Internet: www.groupama.sk

Groupama bola založená vo Francúzsku na konci 19. storočia ako miestna spoločenská iniciatíva pre ochranu proti poľnohospodárskym škodám a proti rizikám požiaru. Ako výsledok mimoriadneho úspechu sa táto forma svojpomocného poistenia rozšírila na celé územie Francúzska. V nasledujúcich desaťročiach sa Groupama nepretržite rozvíjala, rozširovala okruh poskytovaných poisťovacích služieb a získala si tak dôveru čoraz viac zákazníkov.

Skupina sa v priebehu uplynulých sto rokov úspešne prispôsobovala aj hospodárskym a spoločenským zmenám, čoho výsledkom je dôvera miliónov zákazníkov na celom svete. Sú však hodnoty, ktoré si zachovávala stále a zachováva ich dodnes: blízkosť a súdržnosť.

Skupina Groupama je na Slovensku k dispozícii svojim zákazníkom od 1. januára 2012 ako pobočka maďarskej poisťovne Groupama Garancia Biztosító pod názvom Groupama Garancia poisťovňa, a.s. pobočka zahraničnej poisťovne.

V oblasti neživotného poistenia ponúka poisťovňa Groupama viaceré produkty ako napríklad poistenie domov a domácností, úrazové alebo cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti zamestnanca ale aj poistenie motorových vozidiel a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.