Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » AXA pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna, a.s.

Obchodné meno: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
IČO: 36857521
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1576/B
Zákaznícka linka: +421 2 2929 2929
Fax: +421 2 5949 1112
Asistenčná služba (non stop): +421 2 2929 2929
Hlásenie poistnej udalosti: +421 2 2929 2929
E-mail: info@axa.sk
Internet: www.axa.sk

AXA pojišťovna a.s. patrí do francúzskej skupiny AXA, ktorá je jednou z najprestížnejších finančných spoločností na svete. Skupina AXA pôsobí v 56 krajinách sveta, hlavne v Európe, Severnej Amerike a v ázijsko-pacifickej oblasti, má viac ako 80 miliónov klientov a pracuje pre ňu vyše 170 000 zamestnancov z čoho vyše 160 zamestnancov pracuje na Slovensku.

Poisťovňa AXA poskytuje na Slovensku komplexné služby v oblasti životného poistenia od r. 2006 a v oblasti neživotného poistenia od r. 2008. Hlavnou oblasťou pôsobenia skupiny AXA je finančné zabezpečenie. Ponúka životné poistenie, majetkové a úrazové poistenie, neživotné poistenie, dôchodkové sporenie, správu aktív, asistenčné služby, poradenstvo, právnu ochranu a iné. Širokú škálu produktov poskytuje AXA na Slovensku prostredníctvom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti a poisťovne..

Ambíciou spoločnosti AXA je stať sa preferovanou spoločnosťou v odvetví, v ktorom podniká. Svojim klientom sa zaviazala poskytovať efektívne služby a riešenia vysoko profesionálnym prístupom.