Hotpoistenie » Partnerské poisťovne » ASTRA poisťovňa, a.s.

ASTRA poisťovňa, a.s.

ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 
 Obchodné meno: Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť Astra S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, 
821 09 Bratislava
IČO: 47243597
Zapísana v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.2154/B
Zákaznícka linka: 0850 888 100,
Telefónny kontakt:
 +421 907 531 883
Fax: +421 2 209 99 501
Hlásenie poistnej udalosti: 0850 888 100, online: http://www.astrapoistovna.sk/sk/kontakt/kontaktny-formular
Asistenčná služba: 0850 888 100
web: www.astrapoistovna.sk
e-mail: info@astrapoistovna.skudalost@astrapoistovna.skAstra poisťovňa je najväčší poisťovateľ životného a neživotného poistenia v Rumunsku. Bola založená v roku 1991, ako silný a stabilný partner, oddelením od bývalého štátneho podniku ADAS. Poisťovňa ASTRA je zahraničnou pobočkou najväčšej a zároveň jedinej súkromne vlastnenej rumunskej poisťovne. 
ASTRA ponúka možnosť uzavretia všetkých poistných produktov on-line.

Astra poisťovňa pôsobí ako nezávislá, súkromne vlastnená rumunská poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť v krajinách: Rumunsko, Maďarsko, Nemecko a Slovensko.

V roku 2011 obdržala skupina Astra povolenie na slobodné poskytovanie služieb v rámci celej Európskej únie a vstúpila na maďarský a nemecký poistný trh. Na slovenskom trhu pôsobí poisťovňa od konca roka 2012. Orientuje na na neživotné poistenie, aktuálne v segmente poistenia vozidiel.