Hotpoistenie » Novinky » Zmena legislatívy

Zmena legislatívy od 1.4.2015

img 27. 4. 2015

zmena legislatívy poistenia od 1.4.2015

S účinnosťou od 1. apríla 2015 zaniká povinnosť držiteľov/vlastníkov/prevádzkovateľov/nájomcov (ďalej len „povinné osoby”) uzatvoriť po zániku poistenia pre nezaplatenie poistného na zostávajúcu časť poistného obdobia povinného zmluvného poistenia (ďalej len “PZP”) v tej istej poisťovni.

Povinné osoby môžu v prípade zániku PZP pre nezaplatenie poistného platne uzatvoriť PZP aj v inej poisťovni v rámci toho istého poistného obdobia; takto uzavretá zmluva bude považovaná za platnú.
Uvedená zmena zároveň znamená, že povinné osoby môžu mať v tom istom čase uzatvorených aj viac PZP zmlúv v rôznych poisťovniach.
Za účelom prispôsobenia sa novej úprave, poisťovne vypúšťajú z klientskej komunikácie upozornenia na povinnosť uzatvoriť zmluvu v tej istej poisťovni a o neplatnosti PZP uzavretej v inej poisťovni. 

Autor: tím hotpoisteni.sk

img
0901 70 88 00
info@hotpoistenie.sk