Havarijné poistenie

 • urobte potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, zdržte sa konania, ktoré by bránilo vyšetreniu dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, nepite alkohol, zaistite bezpečnosť cestnej premávky
 • privolajte políciu ak:
  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné látky,
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca 1,5 násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (t.j. 3.990 EUR), alebo ak neviete škodu odhadnúť,
  • účastníkom nehody nie je známy priebeh nehody, alebo sa na priebehu nehody nevedia dohodnúť,
  • vodič vozidla je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky,
  • došlo k vandalizmu, ku krádeži, lúpeži motorového vozidla, alebo jeho časti,

Privolaný policajt na mieste dopravnej nehody spíše záznam, ktorý musí podpísať každý účastník nehody. Keďže zápis sa musí zhodovať so skutočnosťou, pozorne si ho prečítajte a až potom ho podpíšte. Záznam o dopravnej nehode slúži ako základný materiál najmä pre úkony súvisiace s evidenciou dopravných priestupkov a poskytnutím informácií o dopravnej nehode poisťovniam. Môžete si vybrať, či si škodu uplatníte z PZP, alebo havarijného poistenia. 
Vo väčšine prípadov platí, že výhodnejšie a rýchlejšie je uplatniť si škodu z havarijného poistenia (nemusí to však platiť vždy), ak vinník nie je známy, škodu si treba uplatniť z havarijného poistenia.

 • zistite si rozsah havarijnej poistky a využite službu asistencie- túto službu ponúkajú poisťovne v rôznom rozsahu. Poisťovňa vám vie zväčša zabezpečiť pomoc v prípade nepojazdného vozidla, prípadne obhliadku poškodených automobilov, asistenciu aj pri krádeži vozidla, ak ste mimo miesta svojho bydliska. Postupujte potom podľa telefonických pokynov poisťovne.
 • ak ste si obhliadku nedohodli telefonicky po nehode, dohodnite si ju v poisťovni alebo na obhliadkovom mieste v zmluvnom servise. Je potrebné počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do doby vykonania obhliadky
 • riaďte sa ďalej pokynmi poisťovne a odovzdajte všetky potrebné dokumenty k ukončeniou poistnej udalosti. Na písomnostiach uvádzajte vždy číslo poistnej udalosti a poistnej zmluvy.

Užitočné linky:

Adresy asistenčných služieb poisťovní
Slovenská asociácia poisťovateľov: www.skp.sk
Tlačivá na stiahnutie: www.skp.sk/index.php?clanek=4
Ministerstvo vnútra SR: www.minv.sk/?postup-v-pripade-skodovej-udalosti
Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov